Cyracid 2.0            

Ve vodě rozpustný granulát, který přeruší vývojový cyklus much, ale nemá vliv na hubení dospělých much. Lze použít v obsazených stájích

 Účinná látka:

 • Cyromazine

Cílový organismus:

 • pro likvidaci všech druhů muších larev (larvy mouchy domácí, larvy ovádů, larvy pestřenky trubcové – Eristalis tenax a jiných larev, které se vyvíjejí v hnoji nebo v podestýlce)

Forma aplikace a spotřeba

 • formou polití pomocí konvice, formou rozptylu, formou postřiku
 • Chov telat a skotu (i drůbeže a koní) na podestýlce, volné ploše, roštech
  • Doporučuje se první aplikaci provést po 1-3 dnech po ustájení
  • Aplikujte přípravek přímo na podestýlku
  • Opakujte aplikaci po 14 dnech.
  • Celkově jsou nutné 3 aplikace.
  • Spotřeba na 20 m2 podestýlky:
   • aplikace formou polití pomocí konvice: 250g + 10 litrů vody

aplikace formou postřiku pomocí zádového postřikovače: 250 g + 1 až 4 litry vody

Balení:

 • 5 kg            

Dokumenty

BL Cyracid 2.0
Česká výroba
Dlouholeté zkušenosti
Poradenský servis